Allvarliga fel som absolut inte kan vänta anmäls till journummer vilket är anslaget i entrén.

Det är viktigt att man inte kontaktar jouren i onödan! En jourutryckning kostar betydligt mycket mer än arbeten under ordinarie arbetstid. Om möjligt, invänta nästkommande ordinarie arbetsdag. Typiska jourärenden är elfel, stopp i avlopp som riskerar åsamka skada, skadegörelse i passersystem mm.